El Fuego, flamenco tanen skupina, Bansk bystrica -logoEl Fuego -flamenco tanečná skupina, Banská Bystrica


O skupine

Skupina El Fuego (po ąpanielsky "Oheň") ąpanielskeho tanca flamenco vznikla v roku 2006 v rámci tanečnej ąkoly KDance v Banskej Bystrici. Priamo nadväzuje na tradíciu skupiny Bailes d'Alegria, ktorá tu pôsobila v rokoch 2000-2006.

Dvakrát do roka organizujeme kurzy flamenca s moľným následným prijatím do skupiny.

Skupina sa prezentuje mnoľstvom vystúpení, najmä počas plesovej sezóny a pri rôznych spoločenských príleľitostiach (ponuka vystúpení).


Repertoár El Fuego

Sevillanas, Fandangos, Alegrias, Bulerias, Guajiras, rumba a iné.


kontakt: Iva Ivaničová, telefón: +421 908 490 654, e-mail: elfuego.flamenco@gmail.com